Hauptseite

Exotische Welt
der Pflanzen

Pflanzenwelt
im Palmenhaus

Didymochlena wyniosła

Nazwa polska: Didymochlena wyniosła

Nazwa łacińska: Didymochlaena truncatula

Rodzina: Hypodematiaceae

Pochodzenie: Tropikalne rejony Ameryki Centralnej i Południowej, Afryki i Azji

Gatunek ten, pospolity w rejonach tropikalnych, występuje w dolinach w pobliżu górskich strumieni oraz na wilgotnych zboczach porośniętych lasem. Paproć ta wytwarza sztywne, skórzaste liście, z początku o barwie czerwonobrązowej, zieleniejące z wiekiem. Didymochlena jest bardzo rozpowszechniona w rejonie swojego występowania i mimo intensywnych wycinek lasów tropikalnych jej istnienie nie jest zagrożone.

Didymochlena wyniosła