Zamek Książ kalendarz Wydarzeń

Nasze atrakcje

Zarząd

Prezes Zarządu
Krzysztof Urbański

Rada Nadzorcza

Przewodniczący
Sławomir Hunek

Wiceprzewodniczący
Władysław Zalewski

Członek
Robert Kurek