Strona główna

Nauka
poprzez zwiedzanie

Katalog
edukacyjny

Regulamin
zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU KSIĄŻ I PALMIARNI ORAZ WYSTAWY CZASOWEJ MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU W SALACH EKSPOZYCJNYCH ZAMKU KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU

Kompleks zamkowo – parkowy Książ oraz palmiarnia są obiektami zabytkowymi, wpisanymi do Rejestru Zabytków i są chronione prawem.
Właścicielem Kompleksu jest Miasto Wałbrzych, a zarządza nim i prowadzi działalność na jego terenie spółka gminna Zamek Książ w Wałbrzychu (zwana dalej Spółką). Kompleks stanowi fragment Książańskiego Parku Krajobrazowego.
Właścicielem palmiarni jest Miasto Wałbrzych, a nad obiektem zarząd sprawuje spółka Zamek Książ w Wałbrzychu.

 

Kontakt
zwiedzanie / awizacje

Lekcje zamkowe

Awizacje są przyjmowane:
od 08:00 do 17:00 codziennie przez cały rok


tel.: 74 66 43 834
e-mail: zwiedzanie@ksiaz.walbrzych.pl
e-mail: info@ksiaz.walbrzych.pl