Strona główna

Aktualności
i ogłoszenia

Szczegóły
aktualności

10 05 2022

Konkurs na przewodnika

Rozpocznij pracę w jednym z najpiękniejszych miejsc na ziemi! Poszukujemy dyspozycyjnych, kreatywnych i kontaktowych przewodników, którzy będą oprowadzać turystów po podziemiach. Jeżeli znasz język angielski, niemiecki, ukraiński lub czeski i wolisz oprowadzać grupy po wnętrzach zamku, także zgłoś się do nas. Szukamy pasjonatów historii, którzy swoją wiedzą będą dzielić się z tysiącami turystów.

Przewodnik książański

Nabór na przewodników po Zamku Książ
Miejsce pracy: Wałbrzych
Region: dolnośląskie
Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Opis stanowiska:

Do podstawowych zadań  Przewodnika książańskiego  należy:

 • -Oprowadzanie turystów indywidualnych i grup zorganizowanych po podziemiach zamku,
 • -Oprowadzanie turystów indywidualnych i grup zorganizowanych po Zamku Książ różnymi trasami tematycznymi – wyłącznie przewodnicy z dodatkowym językiem obcym,
 • -Ukończenie kursu na przewodnika książańskiego organizowanego przez Dział Muzealno-Edukacyjny;
 • -Kreowanie pozytywnego wizerunku Zamku Książ;
 • -Wspieranie strategii promocyjnej zamku, identyfikowanie się z wartościami i polityką spółki;

Wymagania:

 • -Dyspozycyjność (osoby na emeryturze mile widziane) – wymagamy przynajmniej dwóch dni dyspozycyjności w tygodniu roboczym oraz przynajmniej dwa weekendy w miesiącu;
 • -Wykształcenie m.in. średnie;
 • -Cechy osobowościowe pozwalające na wykonywanie zawodu przewodnika (umiejętność kierowania i panowania nad grupą, łatwość nawiązywania kontaktów, płynność wysławiania się, wysoka kultura osobista)
 • -Zainteresowanie historią i turystyką regionu, wiedza na temat Zamku Książ będzie mile widziana,
 • -Znajomość języka obcego – warunkiem koniecznym w przypadku oprowadzania w zamku (przy oprowadzaniu w języku obcym obowiązują wyższe stawki),
 • -Entuzjazm, kreatywność i umiejętność przekazywania informacji to cechy, które również cenimy wysoko.
 • -Ukończenie kursu na przewodnika książańskiego organizowanego przez Dział Muzealno-Edukacyjny

Oferujemy:

 • -Pracę w przepięknym miejscu o ugruntowanej pozycji;
 • -Bezpłatny kurs na przewodnika książańskiego  – długość trwania kursu wynosi od 3 dni do 2 tygodni (w zależności od dnia przystąpienia do egzaminu praktycznego).
 • -Dużo zleceń w wysokim sezonie turystycznym,

Dodatkowe uwagi:

 • -Warunkiem przyjęcia na stanowisko przewodnika po Zamku Książ będzie złożenie egzaminu praktycznego (oprowadzanie grupy) z wynikiem pozytywnym.
 • -Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów. I. Rozmowa kwalifikacyjna. II. Kurs na przewodnika książańskiego i egzamin praktyczny.
 • -Zakwalifikowanym osobom zapewniamy możliwość szkolenia z zakresu historii Zamku Książ oraz dostęp do materiałów jak i możliwość szkoleniowych wejść z obecnymi przewodnikami zamkowymi.
 • -Prosimy o przesłanie aplikacji ze zdjęciem (CV i list motywacyjny) na adres: honc@ksiaz.walbrzych.pl do dnia 30.05.2022 r. lub na adres: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych (liczy się data wpływu).
 • -Prosimy, aby w wiadomości ze swoim zgłoszeniem określić stopień dyspozycyjności.
 • -Informacje dot. kursu udzielane są pod nr tel.: 74 66 43 811 lub pod adresem mailowym: woch@ksiaz.walbrzych.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.

 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

...........................................

imię i nazwisko kandydata

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. administracji u Pracodawcy (Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.).

Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-na), iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1 (kod pocztowy 58-306); zarejestrowana pod numerem KRS: 0000107734; NIP: 886-000-24-16; REGON: 890011550; tel. 74/66-43-850; adres e-mail: office@ksiaz.walbrzych.pl; inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Daniel Bogdanowicz; adres e-mail: iod@ksiaz.walbrzych.pl;

moje dane zostaną usunięte miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana;

posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;

moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele.

.........................................

data i podpis kandydata