Strona główna

Aktualności
i ogłoszenia

Szczegóły
aktualności

30 06 2020

Oferta pracy: osoba do wykonywania prac sezonowych (marzec-październik) przy książańskiej zieleni

Zamek Książ to monumentalny kompleks architektoniczny o unikalnym na skalę Europy położeniu na cyplu skalnym pośród morza lasów. Ze względu na swoją bogatą historię oraz niezwykłą kubaturę obiekt został wpisany na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa, znajduje się na Szlaku Zamków Piastowskich i do dzisiaj stanowi istotne świadectwo dawnych dziejów. Książ jako zespół rezydencjonalny obejmuje trzeci co do wielkości zamek w Polsce, największy na Dolnym Śląsku.
Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.
poszukuje osoby do wykonywania prac sezonowych (marzec-październik) przy książańskiej zieleni
Miejsce pracy: Wałbrzych (ogrody i park przy Zamku Książ)
Region: dolnośląskie
Obowiązki:
- prace ogrodniczo-porządkowe
- pielęgnacja zieleni
- koszenie trawników
- podcinanie krzewów i drzewek
- utrzymywanie porządku i czystości w parku oraz wokół budynków
Od kandydatów oczekujemy:
- dużej sprawności fizycznej
- gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
- dbałości o przestrzeganie przepisów BHP
- mile widziane prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
- pracę w wyjątkowym miejscu o ugruntowanej pozycji
- możliwość nabycia doświadczenia przy pracy w zabytkowym założeniu parkowym
- stabilnego pracodawcę
- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o nadsyłanie CV do 7 lipca 2020 roku.
CV prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: honc@ksiaz.walbrzych.pl
koniecznie w tytule wpisując: „pracownik zieleni"
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
...........................................
imię i nazwisko kandydata
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji osoby do wykonywania prac sezonowych przy książańskiej zieleni u Pracodawcy (Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.).
Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-na), iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1 (kod pocztowy 58-306); zarejestrowana pod numerem KRS: 0000107734; NIP: 886-000-24-16; REGON: 890011550; tel. 74/66-43-850; adres e-mail: office@ksiaz.walbrzych.pl; inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Daniel Bogdanowicz; adres e-mail: iod@ksiaz.walbrzych.pl;
b) moje dane zostaną usunięte miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana;
c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
d) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
e) moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
f) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele.
.........................................
data i podpis kandydata