Strona główna

Aktualności
i ogłoszenia

Szczegóły
aktualności

09 06 2021

Oferta pracy: specjalista ds. księgowości

Zamek Książ to monumentalny kompleks architektoniczny o unikalnym na skalę Europy położeniu na cyplu skalnym pośród morza lasów. Ze względu na swoją bogatą historię oraz niezwykłą kubaturę obiekt został wpisany na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa, znajduje się na Szlaku Zamków Piastowskich i do dzisiaj stanowi istotne świadectwo dawnych dziejów. Książ jako zespół rezydencjonalny obejmuje trzeci co do wielkości zamek w Polsce, największy na Dolnym Śląsku.

 

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.
poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalista ds. księgowości

 

Miejsce pracy: Wałbrzych
Region: dolnośląskie

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
 • Rozliczanie punktów sprzedaży towarów
 • Bieżąca kontrola dokumentów, przygotowanie dokumentacji do analiz i sprawozdań

Wymagania:

 • Wykształcenie - średnie
 • Obsługa komputera
 • 3-letni staż pracy w dziale finansowo-księgowym
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i podatków.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • pracę w wyjątkowym miejscu o ugruntowanej pozycji,
 • stabilnego pracodawcę,

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o nadsyłanie

CV do 17 czerwca 2021 roku do godz. 14:00

Dokumenty prosimy przesyłać bezpośrednio na adres:

stuchly@ksiaz.walbrzych.pl
koniecznie w tytule wpisując „Specjalista ds. księgowości"

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

...........................................

imię i nazwisko kandydata

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. administracji u Pracodawcy (Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.).

Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-na), iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1 (kod pocztowy 58-306); zarejestrowana pod numerem KRS: 0000107734; NIP: 886-000-24-16; REGON: 890011550; tel. 74/66-43-850; adres e-mail: office@ksiaz.walbrzych.pl; inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Daniel Bogdanowicz; adres e-mail: iod@ksiaz.walbrzych.pl;
 2. moje dane zostaną usunięte miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana;
 3. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 4. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 5. moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
 6. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele.

.........................................

data i podpis kandydata