Strona główna

Aktualności
i ogłoszenia

Szczegóły
aktualności

11 10 2021

Paryż jest kobietą - wystawa

W Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA oddział w Zamku Książ, zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt dzieł ze zbiorów prywatnego muzeum Villa la Fleur, które powstały dzięki wieloletniej kolekcjonerskiej pasji Marka Roeflera, a także jego miłości do Paryża.
Na wystawie będziemy podziwiać obrazy, rysunki i rzeźby takich artystów, jak: Tamara Łempicka, Mojżesz Kisling, Mela Muter, Ludwik Markus (znany lepiej jako Louis Marcoussis) Eugeniusz Zak, Henri Hayden, Jean Lambert- Rucki, Nadia Léger i wielu innych.
Rok 2021 jest w Wałbrzychu Rokiem Kobiet, dlatego też prezentacja kolekcji wpisuje się doskonale w jego obchody. W jednej z sal, zatytułowanej: „Tamara Łempicka – artystka tryumfująca”, prezentujemy rysunki i grafiki najbardziej
znanej na świecie polskiej malarki; w kolejnej, pod hasłem: „Kobiety w sztuce Montparnasse’u,” pokazujemy portrety kobiet, a w jeszcze innej: „Mistrzynie Montparnasse’u – sztuka kobiet” – dzieła wielkich artystek.
Wystawa ta, zorganizowana we współpracy z Villą la Fleur i Zamkiem Książ, wyznacza kierunek rozwoju współpracy Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA z Zamkiem.
Termin wystawy: 16.10.2021 -09.01.2022 

Wstęp na wystawę w cenie biletu na zwiedzanie zamku.
Kurator wystawy: Artur Winiarski