Strona główna

Aktualności
i ogłoszenia

Szczegóły
aktualności

05 09 2022

Projekt "Na baroku się nie kończy II"

Zamek Książ wspólnie z czeskim partnerem Revitalizace KUKS o.p.s. realizuje kolejny projekt pt. „Na baroku się nie kończy II”. W 2021 roku zakończyły się dwa projekty realizowane z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Pierwszy to projekt pt. „Barok nie umiera” w ramach którego m.in. został wyremontowany fragment muru zamkowego (tzw. Ganek Rycerski). Drugi to projekt pt. „Na baroku się nie kończy”, w ramach którego została wyremontowana Fontanna Kaskadowa na tarasach zamkowych. Już niedługo zostanie zakończy remont kolejnej fontanny – Fontanny na Tarasie Podkowiastym. Te działania to efekt współpracy dwóch ważnych zabytków barokowych na pograniczu polsko – czeskim – Zamku Książ i Hospitalu Kuks.

Projekt pt. „Na baroku się nie kończy II“ (nr: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002724) jest współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Projekt jest realizowany z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska.