Strona główna

Aktualności
i ogłoszenia

Szczegóły
aktualności

08 05 2019

Śląska szlachta między Śląskiem a Europą

Dzieje rodzin szlacheckich, które odcisnęły największe piętno na historii naszych ziem będzie można poznać na wystawie „Śląska szlachta miedzy Śląskiem a Europą”. Ekspozycję o dużych walorach edukacyjnych będzie można oglądać w Wałbrzychu do 31 lipca dzięki współpracy Zamku Książ z CEKUŚ Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim i Oberschlesisches Landesmuseum w niemieckim Ratingen.

Wystawę można zwiedzać w ramach biletów wstępu do zamku.

Na wystawę składają się m.in. wielkoformatowe tablice informacyjne poświęcone najważniejszym rodom śląskiej arystokracji przemysłowej oraz publikacje dotyczące genealogii i herbów rodzin szlacheckich. Autorem wszystkich tekstów do wystawy oraz drzew genealogicznych jest dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, wybitny historyk i genealog specjalizujący się w arystokracji śląskiej, autor wielu monografii rodów szlacheckich.
Na tablicach omówione zostały dzieje następujących rodów: Baildon, Bellestrem, Dietrichstein, Garnier, Gaszynowie/Gaschin, Habsburgowie, Henckel von Donnesmarck, Hohenlohe, Mieroszewscy, Scher-Thoss, Schaffgotsch, Strachwitz, Tiele Winckler i Wrochem.
Z oczywistych względów prominentne miejsce zajmuje ród Hochbergów posiadający oprócz tytułu hrabiowskiego, także tytuły książąt von Pless i baronów na Książu. Dzieje rodu który władał na Książu przez ponad czterysta lat zaprezentowane zostaną m.in. na trzech wielkoformatowych tablicach genealogicznych.
Na wystawie przedstawione zostaną informacje na temat pochodzenia poszczególnych rodów, ich działalności na Śląsku oraz magnackich rezydencji w których zamieszkiwali. W gablotach będzie można zobaczyć także Almanachy Gotajskie (spisy utytułowanej szlachty z terenów dawnego Świętego cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego), a także herbarze i leksykony szlachty śląskiej.
Patronat nad wystawą objął Jego Książęca wysokość, Bolko, książę von Pless, hrabia von Hochberg i baron na Książu (ur.1936 r.) wnuk ostatnich właścicieli zamku czyli księcia Jana Henryka XV i jego słynnej angielskiej żony, księżnej Daisy von Pless. Honorowy obywatel Wałbrzycha weźmie udział w uroczystym otwarciu ekspozycji 16 maja o godzinie 18:00 w towarzystwie małżonki księżnej Lili von Pless i pasierbicy, baronessy Johanny Schenk von Stauffenberg.