Strona główna

Aktualności
i ogłoszenia

Szczegóły
aktualności

23 05 2024

Zamek Książ otrzymał dofinansowanie

Mamy wspaniałą wiadomość!
Zamek Książ otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pod nazwą „Zrozumieć Kościoły”.
Projekt ma zainspirować młodzież do kreatywnej pracy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz nauczyć techniki jak przekazywać wiedzę młodszym kolegom. Celem projektu jest aktywizacja twórcza i wykształcenie umiejętności dostrzegania wartości ponadczasowych, m.in. architektury.
- podczas wyjazdów studyjnych młodzież będzie nagrywać krótkie filmiki edukacyjne, wykorzystywane później w stworzonej przez nią książeczce i grze.
- projekt, którym Zamek Książ w Wałbrzychu wychodzi poza swoją statutową działalność, jest całkowicie bezpłatny dla jego uczestników.
- po II wojnie światowej wiele zabytkowych obiektów zamieniło się w ruinę, lub całkowicie zniknęło z powierzchni ziemi,
- w dużym stopniu przetrwały jednak budowle sakralne, w szczególności kościoły, które przypominają o burzliwych losach mieszkańców tych terenów,
- mieszkańcy, a w szczególności młodzież, nie zdają sobie sprawy, że kościoły to nie tylko zabytkowe budowle z witrażami, lecz przemyślane, tworzone według rozbudowanego scenariusza, miejsca mające na celu edukację odwiedzających,
- za sprawą wizyt studyjnych młodzież pozna różnice w budowlach kościelnych różnych wyznań, pozna założenia, jakie mają spełniać te budowle i ich architekturę.

Kwota dofinansowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 64.000 zł