Strona główna

Nasz zespół

Nasz
zespół

Zarząd

Anna Żabska
Prezes Zarządu

office@ksiaz.walbrzych.pl

Anna Żabska
Prezes Zarządu
office@ksiaz.walbrzych.pl

Sekretariat

Wioleta Grzeszczyk
Asystentka Zarządu

office@ksiaz.walbrzych.pl

Wioleta Grzeszczyk
Asystentka Zarządu
office@ksiaz.walbrzych.pl

Dział Marketingu i Sprzedaży

Kamila Świerczyńska
Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży

swierczynska@ksiaz.walbrzych.pl
Dorota Karolewska
Zastępca Kierownika Działu Marketingu i Sprzedaży

karolewska@ksiaz.walbrzych.pl

Kamila Świerczyńska
Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży
swierczynska@ksiaz.walbrzych.pl

Dorota Karolewska
Zastępca Kierownika Działu Marketingu i Sprzedaży
karolewska@ksiaz.walbrzych.pl

Aleksandra Wilk-Marcol
Specjalista ds. promocji

wilk.marcol@ksiaz.walbrzych.pl
Maciej Meissner
Specjalista ds. promocji

meissner@ksiaz.walbrzych.pl

Aleksandra Wilk-Marcol
Specjalista ds. promocji
wilk.marcol@ksiaz.walbrzych.pl

Maciej Meissner
Specjalista ds. promocji
meissner@ksiaz.walbrzych.pl

Dział Imprez

Przemysław Kuczyński
Specjalista ds. imprez

kuczynski@ksiaz.walbrzych.pl

Przemysław Kuczyński
Specjalista ds. imprez
kuczynski@ksiaz.walbrzych.pl

Dział Rozwoju i Zieleni

Kamil Cieliński
Kierownik działu Rozwoju
Zarządca Książańskiej Zieleni

cielinski@ksiaz.walbrzych.pl
Marek Kwieciński
Specjalista ds. IT

kwiecinski@ksiaz.walbrzych.pl

Kamil Cieliński
Kierownik działu Rozwoju
Zarządca Książańskiej Zieleni
cielinski@ksiaz.walbrzych.pl

Marek Kwieciński
Specjalista ds. IT
kwiecinski@ksiaz.walbrzych.pl

Dział Muzealno-Edukacyjny

Magdalena Woch
Kierownik Działu Muzealno-Edukacyjnego

woch@ksiaz.walbrzych.pl

Magdalena Woch
Kierownik Działu Muzealno-Edukacyjnego
woch@ksiaz.walbrzych.pl

Katarzyna Matuła
Specjalista ds. turystyki i kultury

matula@ksiaz.walbrzych.pl
Zbigniew Kaczorowski
Specjalista ds. ochrony obiektu

kaczorowski@ksiaz.walbrzych.pl

Katarzyna Matuła
Specjalista ds. turystyki i kultury
matula@ksiaz.walbrzych.pl

Zbigniew Kaczorowski
Specjalista ds. ochrony obiektu
kaczorowski@ksiaz.walbrzych.pl

Mateusz Mykytyszyn
specjalista ds. komunikacji i kontaktów międzynarodowych

mykytyszyn@ksiaz.walbrzych.pl
Bogdan Rosicki
specjalista ds. turystyki i kultury

rosicki@ksiaz.walbrzych.pl

Mateusz Mykytyszyn
specjalista ds. komunikacji i kontaktów międzynarodowych
mykytyszyn@ksiaz.walbrzych.pl

Bogdan Rosicki
specjalista ds. turystyki i kultury
rosicki@ksiaz.walbrzych.pl

Punkt Obsługi Klienta

Urszula Kielawska
Referent w POK

info@ksiaz.walbrzych.pl
Grażyna Urbaniak
Referent w POK

info@ksiaz.walbrzych.pl

Urszula Kielawska
Referent w POK
info@ksiaz.walbrzych.pl

Grażyna Urbaniak
Referent w POK
info@ksiaz.walbrzych.pl

Hotel Książ

Mateusz Kaszubski
Kierownik Hotelu

kaszubski@ksiaz.walbrzych.pl
Joanna Cieślik
Zastępca Kierownika Hotelu

cieslik@ksiaz.walbrzych.pl

Mateusz Kaszubski
Kierownik Hotelu
kaszubski@ksiaz.walbrzych.pl

Joanna Cieślik
Zastępca Kierownika Hotelu
cieslik@ksiaz.walbrzych.pl

Anna Kaczmarek
Recepcjonistka

hotel@ksiaz.walbrzych.pl
Ruta Kęsy
Recepcjonistka

hotel@ksiaz.walbrzych.pl
Katarzyna Klimek
Recepcjonistka

hotel@ksiaz.walbrzych.pl

Anna Kaczmarek
Recepcjonistka
hotel@ksiaz.walbrzych.pl

Ruta Kęsy
Recepcjonistka
hotel@ksiaz.walbrzych.pl

Katarzyna Klimek
Recepcjonistka
hotel@ksiaz.walbrzych.pl

Agnieszka Kusz
Recepcjonistka

hotel@ksiaz.walbrzych.pl
Agnieszka Skotarczak
Recepcjonistka

hotel@ksiaz.walbrzych.pl

Agnieszka Kusz
Recepcjonistka
hotel@ksiaz.walbrzych.pl

Agnieszka Skotarczak
Recepcjonistka
hotel@ksiaz.walbrzych.pl

Renata Dechnik
Służba pięter
Anna Nowalińska
Służba pięter
Marlena Szałaj
Służba pięter

Renata Dechnik
Służba pięter

Anna Nowalińska
Służba pięter

Marlena Szałaj
Służba pięter

Dział Księgowości

Barbara Stuchły
Główny Księgowy

stuchly@ksiaz.walbrzych.pl
Małgorzata Konieczna
Zastępca Głównego Księgowego

konieczna@ksiaz.walbrzych.pl

Barbara Stuchły
Główny Księgowy
stuchly@ksiaz.walbrzych.pl

Małgorzata Konieczna
Zastępca Głównego Księgowego
konieczna@ksiaz.walbrzych.pl

Barbara Krawczyk
Specjalista ds. księgowości

krawczyk@ksiaz.walbrzych.pl
Jolanta Kuta
Specjalista ds. księgowości

kuta@ksiaz.walbrzych.pl

Barbara Krawczyk
Specjalista ds. księgowości
krawczyk@ksiaz.walbrzych.pl

Jolanta Kuta
Specjalista ds. księgowości
kuta@ksiaz.walbrzych.pl

Dział Kadr

Ewa Honc
Specjalista ds. płacowo-kadrowych

honc@ksiaz.walbrzych.pl

Ewa Honc
Specjalista ds. płacowo-kadrowych
honc@ksiaz.walbrzych.pl

Kasy Biletowe

Grażyna Pernej
Kasjerka

Grażyna Pernej
Kasjerka

Dział Administracyjny

Ewa Orzel
Specjalista ds. administracji

orzel@ksiaz.walbrzych.pl

Ewa Orzel
Specjalista ds. administracji
orzel@ksiaz.walbrzych.pl

Teresa Myśliwiec
Pracownik gospodarczy
Jolanta Strączek
Pracownik gospodarczy

Teresa Myśliwiec
Pracownik gospodarczy

Jolanta Strączek
Pracownik gospodarczy

Renata Szczęsna
Pracownik gospodarczy
Andrzej Wojtanowski
Pracownik techniczny

Renata Szczęsna
Pracownik gospodarczy

Andrzej Wojtanowski
Pracownik techniczny

Przewodnicy

Joanna Amelańczuk
Przewodnik książański
Ewa Dais
Przewodnik książański
Andrzej Gaik
Przewodnik książański

Joanna Amelańczuk
Przewodnik książański

Ewa Dais
Przewodnik książański

Andrzej Gaik
Przewodnik książański

Mieczysław Janus
Przewodnik książański
Halina Jasionowska
Przewodnik książański
Aleksander Karkosz
Przewodnik książański

Mieczysław Janus
Przewodnik książański

Halina Jasionowska
Przewodnik książański

Aleksander Karkosz
Przewodnik książański

Anna Motyka
Przewodnik książański
Jacek Pielich
Przewodnik książański
Jolanta Pielich
Przewodnik książański

Anna Motyka
Przewodnik książański

Jacek Pielich
Przewodnik książański

Jolanta Pielich
Przewodnik książański

Grzegorz Rozpendowski
Przewodnik książański
Krystyna Tercjak
Przewodnik książański
Beata Ukrzewska
Przewodnik książański

Grzegorz Rozpendowski
Przewodnik książański

Krystyna Tercjak
Przewodnik książański

Beata Ukrzewska
Przewodnik książański

Magdalena Włodarska
Przewodnik książański

Magdalena Włodarska
Przewodnik książański