Strona główna

Aktualności
i ogłoszenia

Szczegóły
ogłoszenia

13 10 2022

Oferta pracy - elektryk

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp z o.o. poszukuje do pracy w Dziale Technicznym pracownika na stanowisko elektryk.

Miejsce pracy : Wałbrzych
Region : województwo dolnośląskie
Opis stanowiska i podstawowe zadania:
-bieżące prace remontowe i konserwatorskie instalacji elektrycznych kompleksu Zamek Książ,
-pełnienie dyżurów podczas imprez organizowanych w kompleksie Zamek Książ,
-wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem kompleksu Zamek Książ w tym m.in. prace porządkowe, prace przygotowawcze związane z organizacją imprez i wystaw.

Wymagania:
-uprawnienia elektryczne typu E i D do 1 kV, niskiego napięcia do eksploatacji i dozoru,
-dyspozycyjność, gotowość i możliwość do pracy zmianowej również w godzinach nocnych,
-dopuszczenie i możliwość do pracy na wysokości powyżej 3 m,
-umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy: stabilnego pracodawcę, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na maila: honc@ksiaz.walbrzych.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
imię i nazwisko kandydata
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Elektryk u Pracodawcy (Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.). Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-na), iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1 (kod pocztowy 58-306); zarejestrowana pod numerem KRS: 0000107734; NIP: 88********-16; REGON: 890011550; tel. 74/66-43-850; inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Daniel Bogdanowicz; moje dane zostaną usunięte miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana; posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych; moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele.

data i podpis kandydata