Strona główna

Aktualności
i ogłoszenia

Szczegóły
ogłoszenia

14 03 2023

Oferta pracy w Hotelu Książ

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko Recepcjonista / Recepcjonistka w Hotelu Książ***
Miejsce pracy: Wałbrzych Region: dolnośląskie
Wymagania:
• wykształcenie co najmniej średnie (wykształcenie branżowe/turystyczne będzie dodatkowym atutem)
• znajomość języków obcych w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym: preferowany j. angielski (znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem),
• od przyszłych kandydatów oczekujemy: dyspozycyjności, umiejętności pracy zespołowej, wysokiej kultury osobistej, miłej aparycji oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
Oferujemy:
• pracę w wyjątkowym miejscu o ugruntowanej pozycji;
• stabilnego pracodawcę;
• atrakcyjny pakiet socjalny;
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (praca dwuzmianowa);
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o nadsyłanie CV do 27.03.2023 r. do godz. 12:00.
Dokumenty prosimy przesyłać bezpośrednio na adres:
honc@ksiaz.walbrzych.pl koniecznie w tytule wpisując „Recepcjonista/Recepcjonistka"
lub dostarczając bezpośrednio do recepcji Hotelu Książ***, ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych.
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781)

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
imię i nazwisko kandydata
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Elektryk u Pracodawcy (Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.). Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-na), iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1 (kod pocztowy 58-306); zarejestrowana pod numerem KRS: 0000107734; NIP: 88********-16; REGON: 890011550; tel. 74/66-43-850; inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Daniel Bogdanowicz; moje dane zostaną usunięte miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana; posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych; moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele.

data i podpis kandydata