Strona główna

Aktualności
i ogłoszenia

Szczegóły
ogłoszenia

17 05 2024

PRACA - Pracownik Działu Muzealno-Edukacyjnego

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko: Pracownik Działu Muzealno-Edukacyjnego
Miejsce pracy: Wałbrzych
Region: dolnośląskie

Opis stanowiska: Dział Muzealno-Edukacyjny zajmuje się przede wszystkim organizacją wystaw w Zamku Książ, obsługą merytoryczną ciągu turystycznego, aranżacją historycznego wystroju Zamku, tworzeniem treści edukacyjnych oraz gromadzeniem, ewidencjonowaniem i opracowywaniem zbioru zabytków ruchomych.

Do podstawowych zadań Pracownika Działu Muzealno-Edukacyjnego należy:
- nadzór nad ciągiem turystycznym;
- tworzenie wystaw i aranżacja przestrzenni zamkowej zgodnie z wzorcami historycznymi;
- pozyskiwanie, inwentaryzowanie i opracowywanie zbiorów;
- pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań Działu;
- tworzenie programów edukacyjnych, skryptów dla przewodników;

Wymagania:
- wykształcenie wyższe (historia sztuki, muzealnictwo lub inne humanistyczne w dziedzinie nauk historycznych, uwaga – jesteśmy też otwarci na inny rodzaj wykształcenia wyższego niezwiązany tematycznie z powyższymi, pod warunkiem posiadania odpowiedniego doświadczenia i zainteresowania pracą w najpiękniejszym śląskim zabytku w otoczeniu cennych muzealiów;
- doświadczenie min. 1 rok w pracy w muzeum/galerii sztuki/ośrodku kultury/obiekcie zabytkowym;
- doświadczenie w pracy projektowej i pozyskiwaniu funduszy;
- obsługa komputera, w tym w szczególności pakietu Microsoft Office;
- mile widziana znajomość języków obcych (angielski i/lub niemiecki);
- mile widziana znajomość obsługi jednego z programów graficznych typu Canva;
- umiejętność pracy w zespole;
- komunikatywność,
- dokładność i sumienność;

Oferujemy:
- pracę w wyjątkowym zabytku i pięknym otoczeniu;
- ciekawe i różnorodne zadania;
- możliwość realizacji swoich pomysłów na aranżację zamkowych wnętrz;
- stabilnego pracodawcę;
- dużą samodzielność;
- atrakcyjny pakiet socjalny;
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o nadsyłanie CV do 22 maja  2024 roku. Dokumenty prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: honc@ksiaz.walbrzych.pl koniecznie w tytule wpisując „Pracownik Działu Muzealno-Edukacyjnego”.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

 

...........................................

 

imię i nazwisko kandydata

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Kasjer kasy biletowej u Pracodawcy (Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.).

 

Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-na), iż:

 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1 (kod pocztowy 58-306); zarejestrowana pod numerem KRS: 0000107734; NIP: 886-000-24-16; REGON: 890011550; tel. 74/66-43-850; adres e -mail: office@ksiaz.walbrzych.pl; iod@ksiaz.walbrzych.pl;

moje dane zostaną usunięte miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana;

posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;

moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele.

 

.........................................

 

data i podpis kandydata