Strona główna

Egzotyczny
świat roślin

Roślinność
palmiarni

Parodia warasii

Nazwa polska: Brak

Nazwa łacińska: Parodia warasii

Rodzina: Kaktusowate – Cactaceae

Pochodzenie: Brazylia

Parodia warasii jest kaktusem o kulistym pokroju, zwykle rosnącym pojedynczo, rzadko tworzącym odrosty. Z wiekiem pęd wydłuża się i przybiera pokrój kolumnowy osiągając wysokość 60cm przy 30cm średnicy. Ciernie o złocistożółtej barwie są krótkie i zgrupowane są gęsto na szczycie żeber. Kwiaty są duże, żółte, o połyskliwych płatkach, osiągające średnicę 6cm. Pojawiają się na szczytach pędów w okresie letnim. P. warasii znajduje się na liście CITES - konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

Parodia warasii