Strona główna

Zachwycające
miejsce spotkań

Znani
w zamku

1802 - Maria Walewska

1802 - Maria Walewska

Maria z Łączyńskich Walewska (Pani Walewska)  – metresa cesarza Napoleona Bonaparte, wielu historyków właśnie jej postaci i wpływom jaki wywierała na cesarza, przypisuje zasługi za sympatię Napoleona do Polaków oraz wspomaganie ich w odzyskaniu niepodległości. Maria Walewska zwiedziła Książ w wieku zaledwie 16 lat, 5 lat później stała się kochaną jednego z najbardziej wypływowych władców w historii Europy. Trudno dzisiaj ocenić jak wiele rzeczywiście jej zawdzięczamy, z pewnością jednak miłość cesarza Franców do Polki zostawiła ślad w kulturze  m.in. poprzez film i powieść „Pani Walewska” czy polską produkcję pt. „Marysia i Napoleon”.

Źródło: http://www.rosenberg-wpr.de/Finckenstein_neu/Walewska2.jpg

[Public domain]