Strona główna

Zachwycające
miejsce spotkań

Znani
w zamku

1816 - Księżna Izabela Czartoryska

1816 - Księżna Izabela Czartoryska

Ta polska arystokratka doby oświecenia oraz żona księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, znajdowała się w stronnictwie politycznym Familii, a w okresie Sejmu Czteroletniego należała do Stronnictwa Patriotycznego. W zapisach historycznych opisuje się ją jako damę swobodnych obyczajów, do jej kochanków należał bowiem m.in. król Stanisław August Poniatowski.  Z pewnością nie można jej odmówić, że talentu i wykształcenia, była pisarką, mecenaska sztuki i kolekcjonerką pamiątek historycznych. Podróżowała zarówno po Polsce jak i po Europie – w trakcie jednego z takich wyjazdów zwiedziła również Zamek Książ. Trudno odmówić jej dzisiaj znacznego wkładu w sztukę i kulturę polską - po utracie przez niepodległości przez nasz kraj, utworzyła pierwsze polskie muzeum w Świątyni Sybilli w Puławach, które wraz ze zbiorami również założonego przez nią w Puławach Domu Gotyckiego stały się zaczątkiem obecnego Muzeum Czartoryskich w Krakowie. 

Autor zdjęcia: Nieznany
Źródło: Wikimedia Commons