Strona główna

Zachwycające
miejsce spotkań

Znani
w zamku

1820, 1830 - Książę Antoni Henryk Radziwiłł,

1820, 1830 - Książę Antoni Henryk Radziwiłł,

Namiestnik Księstwa Poznańskiego od 1815 r. Starał się  należycie dbać o kulturę Poznańskiego, głównie poprzez opiekę  nad młodzieżą studiującą, jednak ograniczany przez rząd w Berlinie nie zapobiegał odpowiednio polityce germanizacji na ziemiach polskich  Wybuch powstania listopadowego w 1831 roku osłabił jego pozycję i zmusił do wniesienia dymisji. Do historii przeszedł również jako mecenas sztuki, dbający o ochronę kultury Wielkiego Księstwa. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że sam był uzdolnionym kompozytorem, wiolonczelistą, gitarzystą i śpiewakiem Wspierał również starania o pozwolenia na wystawianie polskich sztuk w teatrze miejskim w Poznaniu. Książ odwiedził w 1820 roku.

Autor zdjęcia: not credited [Public domain], Wikimedia Commons