Strona główna

Zachwycające
miejsce spotkań

Znani
w zamku

1838 - Zygmunt Krasiński

1838 - Zygmunt Krasiński

Bez wątpienia jeden z największych poetów epoki polskiego romantyzmu. Jego twórczość jest bardzo mocno naznaczona takimi elementami jak makabra, obsesja cierpienia, poczucie zagłady. Młodzież szkolna z pewnością doskonale zna rozterki Henryka z „Nie-boskiej komedii”, w których silnie przejawia się romantyczny etos narodowowyzwoleńczej walki. Ten jeden z 3 największych wieszczy polskich (obok A. Mickiewicza oraz J. Słowackiego) odwiedził Zamek Książ w 1838 roku. Być może obiekt był inspiracją, w którejś z jego książek w późniejszym czasie.
Autor zdjęcia: Beyer, Karol [publick domain], Wikimedia Commons

Źródło: Biblioteka Narodowa