Strona główna

Zachwycające
miejsce spotkań

Znani
w zamku

1910, 1913 - Wilhelm II Hohenzollern, Cesarz Niemiec

1910, 1913 - Wilhelm II Hohenzollern, Cesarz Niemiec

Wilhelm II był ostatnim Cesarzem Niemiec, bratem Zofii, królowej Greckiej, która również gościła w zamku. O ile wizyta tej pierwszej wiązała się z latami młodości, o tyle cesarz był stałym gościem w Książu, gdzie czuł się wspaniale. Było to zresztą uczucie odwzajemnione, Księżna Daisy i Jan Henryk XV, który był jego osobistym adiutantem,  hucznie witali Wilhelma II na zamku i nierzadko uczestniczyli wraz z nim w polowaniach w pszczyńskich lasach. Znane są nawet plotki jakoby cesarza i Księżną Daisy łączyło głębsze uczucie, aniżeli te tylko przyjacielskie.