Edukacja
Architektoniczna

Witamy na stronie poświęconej projektowi "Edukacja Architektoniczna"

Projekt ten zrealizowany został przez Zamek Książ w Wałbrzychu, przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

 

W ramach projektu młodzież ze szkół Aglomeracji Wałbrzyskiej zapoznała się z architekturą jako dziedziną sztuki, nauczyła rozpoznawać najpopularniejsze style w architekturze i zwiedziła atrakcje swojej okolicy. W ramach warsztatów dzieci stworzyły książeczkę edukacyjną dostępną dla każdego w formie elektronicznej.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - Państwowego Funduszu Celowego

 

 

Książeczka
do pobrania

Słowniczek

Gzyms to wysunięty przed lico ściany, zwykle profilowany element w postaci poziomej listwy wystającej przed lico muru, która chroni elewację budynku lub jej fragment przed ściekającą wodą deszczową. Gzymsy pełnią również rolę dekoracyjną stanowią zamknięcie kompozycyjne elewacji.

Krużganek to długi korytarz (ganek), okalający przeważnie wewnętrzny dziedziniec  na jednej lub kilku kondygnacjach. Pełnił funkcję komunikacyjną łącząc umieszczone wzdłuż niego pomieszczenia.

Odrodzenie to inna nazwa renesansu.