Strona główna

Z tropiku do tropiku

Rabat
20%

Rabat 20%: Razem z tropiku do tropiku - bilet wstępu na zwiedzanie Palmiarni / ZOO Dvůr Králové - jeżeli zakupiłeś bilet na zwiedzanie Palmiarni, zachowaj go, a otrzymasz 20% zniżki na zwiedzanie ZOO Dvůr Králové (ważne 6 miesięcy od daty zakupu), jeżeli posiadasz bilet na zwiedzanie ZOO Dvůr Králové zakupiony mniej jak 6 miesięcy temu, okaż go w kasie Palmiarni, a otrzymasz rabat 20% na jej zwiedzanie (nie dotyczy biletów łączonych).

Na czesko-polskim pograniczu
czyli o projekcie

 

W Palmiarni rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu”. Projekt został rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -  Polska i będzie realizowany do końca lipca 2020 roku. Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych, a partnerem czeskim jest ZOO w Dvůr Králové n/Labem.

ZOO w Dvůr Králové znajduje się w regionie kralovohradeckim, 70 km od Wałbrzycha. Jest to unikalny, jeden z największych w Czechach ogrodów zoologicznych - ZOO Safari. Ogród ten jest położony na ponad 60 ha i ma ponad 70 letnią tradycję. Znajduje się tam wiele ciekawych ekspozycji w pawilonach: Zwierząt Drapieżnych, Ptasi Świat, Świat Dinozaurów, Świat Flamingów, Okapi, Surykatki, Małpy, Orangutany, Wodny Świat, Świat Słoni i wiele innych. Specjalnością ogrodu i największą atrakcją jest Afrykańskie Safari, gdzie na kilkunastu hektarach można spotkać liczne zwierzęta kopytne: różnego rodzaju Antylopy, Bawoły, Zebry (jest to jedna z najważniejszych na świecie hodowli afrykańskich zwierząt kopytnych). Strona internetowa partnera projektu znajduje się tutaj.

W ramach realizacji wspólnego polsko-czeskiego projektu w Palmiarni rozpocznie się kolejny etap jej modernizacji. Zabytkowa Palmiarnia od 2012 roku jest własnością Gminy Wałbrzych, która przekazała ją w administrację gminnej spółce Zamek Książ. W ostatnich latach zostały przeprowadzone najpilniejsze prace remontowe dotyczące konstrukcji szklarni nr 1, 2, 4, 5, 6. Ponadto, w 2014 roku zrealizowano I etap prac, w zakresie przebudowy instalacji grzewczej oraz kotłowni. Obecnie realizowany projekt „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu” pozwoli na realizację dalszych prac remontowych.

Głównym celem zadania jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i kralovohradeckiego poprzez większe wykorzystanie zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów pośrednich takich jak:
1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu.
2. Zwiększenie atrakcyjności regionu kralovohradeckiego poprzez udostepnienie mieszkańcom i odwiedzającym 3 zrewitalizowanych pawilonów w ZOO Dvůr Králové n/Labem.
3. Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie odwiedzalności obu regionów poprzez wspólną kampanię marketingową.

W ramach realizacji projektu będą podjęte konkretne działania kluczowe, które zapewne przełożą się w późniejszym okresie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Palmiarni i ZOO w Dvůr Králové, a tym samym przyczynią się do rozwoju turystycznego regionu.

W projekcie zaplanowane są następujące działania:
1. Modernizacja obiektów Palmiarni, obejmująca renowację jednej z najbardziej zniszczonych części obiektu, tj. szklarnie od nr 7 do 12, szklarni nr 26, przybudówki B oraz odtworzenie budynku nr 27A. Łącznie ponad 1200 m2 powierzchni użytkowej.
2. Wdrożenie w ramach Palmiarni dobrych praktyk w zakresie opieki nad zwierzętami i roślinami (w Palmiarni zostaną przygotowane miejsca dla zwierząt, które zostaną sprowadzone z ZOO w Dvůr Králové, natomiast wałbrzyska Palmiarnia przygotuje sadzonki roślin, które będą wykorzystane w pawilonach ZOO w Dvůr Králové)
3. Modernizację obiektów ZOO Dvůr Králové, obejmującą remont ekspozycji w pawilonach ZOO Dvůr Králové: Świat ptaków, Drapieżników, Tropikalna rzeka.
4. Wspólna kampania marketingowa, obejmująca: wspólny bilet wstępu, wspólne promowanie inicjatywy na lokalnych i europejskich targach turystycznych, wspólny biuletyn elektroniczny, wspólne seminaria specjalistów oraz dwie konferencje.

Realizacja projektu - zrewitalizowana i zmodernizowana infrastruktura, wspólne działania marketingowe zapewne trwale wzmocnią rozpoznawalność Palmiarni i ZOO w Dvůr Králové wśród turystów.

Projekt „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu” (nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000300) jest realizowany w od 1 stycznia 2017 do 31 lipca 2020. Jego całkowita wartość wynosi 1 368 767,74 EUR, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 991 278,45 EUR.

Newsletter
projektu

 


Newsletter w nr 1 j. czeskim: [TUTAJ]
Newsletter w nr 2 j. czeskim: [TUTAJ]
Newsletter w nr 3 j. czeskim: [TUTAJ]
Newsletter w nr 4 j. czeskim: [TUTAJ]
Newsletter w nr 5 j. czeskim: [TUTAJ]
Newsletter nr 6 w j. czeskim: [TUTAJ]
Newsletter nr 7 w j. czeskim: [TUTAJ]
Newsletter nr 8 w j. czeskim: [TUTAJ]
Newsletter nr 9 w j. czeskim: [TUTAJ]


Aktualności
z projektu

Projekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.